A trónörökös Ungváron

4 hónapok ezelőtt 48

 (Megjelent: Világ, 1914.12.31.)

Károly Ferenc József trónörökös körútjában ma hajnalban Ungvárra érkezett, ahonnan vonaton azonnal a harctérre indult. Délután öt órakor a trónörökös a harctérről visszaérkezett ide. Az állomáson nagy közönség gyűlt össze, amely lelkes, éljenzéssel fogadta a trónörököst, akit a vármegye nevelten Lőrinczi Jenő alispán üdvözölt. A trónörökös megköszönte az üdvözlést, majd beszélgetve az alispánnal, aziránt érdeklődött, hogy a muszkák (így mondta) meddig jöttek le itt, okoztak-e nagy kárt, továbbá, hogy sokan menekültek e el Ungvárról. A vármegyeházán tisztelgések voltak. Az összes hivatali karok nevében Lőrinczi alispán üdvözölte a trónörököst, aki válaszában kijelentette, hogy őfelségének jelentést tesz Ungvárlelkes
magatartásáról!

A vöröskeresztes hölgyek tisztelgésénél kedves epizód volt. amikor egy hölgy felemlítette, hogy karácsonyra sok ennivalót küldtek a harctérre, mire a trónörökös mosolyogva mondta:
— Merjenek mindent!
Az ungmegyei kisgazdáik is tisztelegtek a trónörökösnél. A trónörökös azt válaszolta, hogy jelenteni fogja őfelségének, hogy Ungvárközönsége e súlyos időkben is buzgón teljesíti kötelességét. A trónörökös ezután részt vett a gróf Sztáray Gábor főispán által adott lakomán.

Olvassd el a teljes cikket/Forrás
Linkgyűjtemény és linképítés Linkgyűjtemény és linképítés - Egyéb Linkkatalógus - Linkcsere - 5 linket 1-ért! LinkTÁR-TOP

Ezeken is elérhetőek vagyunk