Hazafiatlan amerikai egylet

4 hónapok ezelőtt 56

(Megjelent: Határszéli Újság,1915.09.06.)


 

A „Sojedenénija“ nevezetű pittsburgi g. kath. rutén egyletnek Amerikansky Russky Viestnik c. lapjától — cikkében az oroszoknak kívánván győzelmet — hazafiatlan magatartása miatt a postai és vasúti szállítás joga a magyar szent korona országainak területére megvonatott. — Nevezett egylet hazafiatlan magatartásában még tovább is ment, mert a biztosítási összegeket, melyeket magyar állampolgár biztosított tagjainak ki kellene fizetnie, és Magyarországba kellene küldenie — visszatartja, nehogy ezzel a pénzzel is támogassa a küzdő Magyarországot. — Nevezett egyletet ugyanis arra kötelezik alapszabályai, hogy a Magyarországon kifizetendő biztosítási összegeket továbbítás végett a pittsburgi cs. és kir. konzulátusnak szolgáltassa be. 

Az egylet vezető emberei azonban még múlt ősszel azt a határozatot hozták, hogy ezen pénzeket a háború tartama alatt nem fizetik ki, azt hozván fel indokul, hogy a pénz kifizetése nem biztos. Az így esedékes kifizetendő összegek 20—30,000 dollárt tehát kb. 100—120.000 koronát tesznek ki. Miután az egylet vezetősége az említett biztosítási összegek folyósítását ismételt felszólításokra tett ígérete dacára mindezideig nem teljesítette, a pittsburgi konzulátusunk szükségesnek tartja, hogy a biztosítási összegek iránt a nevezett egylet ellen pör indíttassék. Minthogy Ungmegye területéről is valószínűleg vannak a nevezett egyletnél olyan biztosítottak, akiknek vagy családtagjaiknak biztosítási összegét az egylet visszatartotta,  felhívjuk ezeknek figyelmét arra, hogy igényeiket érvényesítsék. 

Evégből jelentkezzenek vagy a járási főszolgabíráknál, vagy a város polgármesterénél, hol is igényeik érvényesítésére szolgáló meghatalmazást kitölthetik, s igényeiket a hatóság az illetékes konzulátus útján fogja érvényesíteni a „Sojedenenija“ egylet ellen.

Olvassd el a teljes cikket/Forrás
Linkgyűjtemény és linképítés Linkgyűjtemény és linképítés - Egyéb Linkkatalógus - Linkcsere - 5 linket 1-ért! LinkTÁR-TOP

Ezeken is elérhetőek vagyunk